Kvalitetssäkra dig och bli Certifierad Laserterapeut!

Certifieringsprov

Certifieringsprovet täcker 5 områden, dosering, säkerhet, biologiska effekter, grundläggande fysik, behandlingsstrategi och utförs hos ett av våra godkända utbildningsföretag >>

För att göra provet ska du vara kroppsterapeut, leg. vårdpersonal, massör eller dylikt -minimiutbildning är grundläggande anatomisk eller medicinsk utbildning.

När du certifierat dig får du ett diplom och kan visa dina kunder att du är kvalitetssäkrad.
Du får även en marknadsföringsplats på BMLs hemsida så att nya kunder lättare kan hitta dig.

Pris: 1 500kr/ år inkl.moms (1 200 kr exkl moms).

Farfarsprov

För dig som har utbildat dig före jan 2017 finns möjligheten att göra ett förenklat ”farfarsprov” och få din certifiering. Farfarsprovet kan göras före den sista juni 2019 – därefter kommer endast det ordinarie certifieringsprovet att kunna göras. Farfarsprovet består av färre frågor + 2 st patientfall som ska beskrivas.

Pris farfarsprov: 1 250 kr inkl moms (1 000 kr exkl moms)

Boka farfarsprov