Vad är medicinsk laser?

På svenska kallas metoden allmänt för laserterapi.
Med laserterapi kan du fördelaktigt behandla smärta, värk och inflammationer.

Begreppet medicinsk laser anger att en laser används för att påverka biologiska processer och inte för att skära eller förånga (kirurgisk laser). Internationellt är LLLT – Low Level Laser Therapy vanligt, men det numera rekommenderade namnet är PBM – PhotoBioModulation. Detta namn anger att man använder en ljuskälla (photo) för att påverka liv (bio) och att denna kan både stimulera och inhibera (modulation).
Branschorganisationen Medicinsk Laser fokuserar på laserljus.

Definition
Det terapeutiska användandet av ljus (synligt och osynligt) som absorberas av endogena kromoforer, vilka triggar icke-termiska, icke-toxiska biologiska reaktioner vid fotokemiska eller fotofysiska reaktionen, vilket i sin tur leder till positiva fysiologiska förändringar.

Mekanismer
En av de mest kända mekanismerna är stimulering av AdenosinTriFosfat (ATP). ATP bildas i cellens
mitokondrier och är cellernas ”bränsle”. Genom att frigöra mera ATP får cellen en ökad förmåga att återställa normal funktion. Detta kan förklara varför PBM kan användas inom så många vitt skilda biologiska tillstånd. Friska celler påverkas bara marginellt av PBM. Några av mekanismerna illustreras här:

Kliniska indikationer
PBM används huvudsakligen för att påverka inflammation, läkning och smärta. Dessa är komponenter i en mängd biologiska processer, varför PBM ofta används som ett komplement till traditionella behandlingar, men kan ibland även användas som monoterapi. PBM används även framgångsrikt inom bl.a. idrottsmedicin och veterinärmedicin.

Biverkningar
Medicinsk laser är en säker och icke-invasiv metod som trots att ha använts sedan 1960 talet har inga kända allvarliga biverkningar rapporterats. PBM fungerar i många fall lika bra som antiinflammatoriska och smärtstillande tabletter.

Vetenskap
Det finns tusentals kliniska studier och även flera tusen djurförsök och laboratoriestudier. De vanligaste områden som studerats är sårläkning, inflammation och smärta men på senare år har även nya specifika områden studerats, såsom makuladegeneration (gula fläcken), traumatiska hjärnskador, nervskador och hjärtsjukdomar samt neurodegenerativa sjukdomar och medicinsk laser påverkan på magens microbiom.